Pilkit

Värinää pilkissä

Kaksi lähes samanlaista värinäpilkkiä: 1. Keskipainoinen pilkki, joka asettuu vaakatasoon ja laskeutuu suoraan alas värisevällä liikkeellä. Pienelläkin vedolla kääntyy poikittain ja tekee muutaman värinän. Pilkin tarkoitus on säilyttää  parvi paikoillaan hajottamatta sitä. 2. Toinen pilkki on etupainoinen, mikä tekee siihen sivuhakua. Pilkin uinnin tarkoitus on hakea aktiiviset kalat kauempaa. Uitettaessa vedot ovat pitkiä ja teräviä hyvän liu'un aikaansaamisksi. Sivuhaun loputtua pilkki lähetetään terävällä nostolla uudelle kierrokselle.

Silloin, kun pilkin painopiste on keskellä, se asettuu vaakatasoon poikittain ja suunta on suoraan alaspäin. Pilkin pitkittäissuuntainen painopiste on hieman yläpainotteinen ja syntyy pilkin keinahtelua puolelta toiselle, mikä toistuessaan tekee värinän. Värinän nopeuteen vaikuttaa  paljonko pilkin poikittaispainopiste on pilkin yläpuolella, sekä vajoamisen nopeus.